Hva er en advokat?

lawEn advokat er en person som jobber med å forsvare en siktet person i en rettssak. Nærmere forklart betyr det at partene i en rettssak stort sett har minst en advokat (eller forsvarer), som skal tale deres sak og som har studert lovverket. Å være advokat har utviklet seg til å bli et prestisjefylt yrke, og advokater tjener stort sett gode penger, enten de jobber i offentlig eller privat sektor. I Norge er det slik at en hver innbygger som blir mistenkt og stilt for retten, har en lovfestet rett til å få en advokat. Denne advokaten kan være en de selv utpeker (dersom vedkommende går med på å forsvare den tiltalte), eller så kan det offentlige oppnevne en forsvarer for den siktede. Som sagt skal en advokat kjenne lovverket, slik at han eller hun kan hjelpe den siktede til å bli frikjent, eller i det minste hjelpe den siktede til å få en mildest mulig straff. Et slikt system er avgjørende for at et demokratisk og fritt samfunn skal fungere. En rettferdig rettssak, der alle har like vilkår og alle har rett til å bli stilt for en domstol. Det er derfor mange advokater som valgte sitt yrke av samfunnsmessige årsaker. Det er ikke uvanlig at advokater føler det som sin plikt å påta seg jobben som advokat fordi de mener at dette er selve grunnmuren i vårt samfunn. Det ikke mange vet, er at det er ufattelig mye jobb og uendelig mye informasjon å sette seg inn i. De må kunne lovverket nærmest på rams. Og for alle oss som har vært innom rettslære, vet at hver eneste paragraf og hvert eneste avsnitt kan være gjenstand for tolkning. Det er med andre ord en svært møysommelig prosess for en advokat å velge seg ut en retning man ønsker å gå i en sak, og hvilke lover og paragrafer man ønsker å dra inn, for å på en best mulig måte kunne frikjenne en klient, som må sies å være det overordnede målet i enhver straffesak.  

 

Norges beste advokat strafferett

strafferett i Norge 2016

strafferett i Norge 2016

Geir Lippestad ble verdenskjendis over natten da han 23. juli 2011 tok på seg jobben med å forsvare Norges mest forhatte mann. Mange var svært mistenksomme og kunne ikke skjønne at noe menneske med fornuften i behold kunne påta seg en slik jobb. Til og med innad i bransjen ble Lippestad møtt med skepsis. Over tid derimot, har Lippestad vist seg å være en meget reflektert herremann, som i ettertid har vist seg å kanskje være den eneste mannen i Norge som kunne ta på seg en slik arbeidsoppgave og gjennomføre den med den verdigheten og respekten han har vist. Lippestad ble oppnevnt av Breivik personlig. Enkelte kjente han kanskje igjen fra tidligere rettssaker, blant annet Holmlia saken. I 2002 var han en av forsvarerne i den kjente Benjamin Hermansen saken. Denne saken var også relatert til høyreekstremisme, og Breivik hadde nok lenge hatt Lippestad i kikkerten. Ett av Lippestad sine viktigste argumenter for å påta seg jobben med å forsvare Breivik var at hvis vi i Norge skal kunne skryte av å ha et rettferdig og humant rettssystem, er det nå det gjelder å vise det i praksis. Følelser må legges til side, og dette er en jobb. Som kjent, var Lippestads sak allerede tapt, men hans ønske om å  få til en verdig rettssak og prøve saken for systemet, slik systemet er laget, var viktig for han. Samtidig hadde nok Breivik selv ønsket et mer personlig forhold til sin advokat (kontaktinformasjon). Forventningene om at dette var en meningsfelle ble raskt knust da Lippestad tidlig gikk ut og sa at han på ingen måte skulle være et talerør for Breivik, men enkelt og greit en forsvarer som utfører en arbeidsoppgave. Geir Lippestad er en meget travel mann. På hjemmebane er han gift og har fire barn. I tillegg har han også fire stebarn. Norges beste advokat har også vært politisk aktiv, blant annet som nestleder i Nordstrand Arbeiderparti, i tillegg til andre verv i ulike organisasjoner, som for eksempel generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). 

Hva kjennetegner en god strafferett advokat?

Dette er et spørsmål jeg er sikker på det er mennesker som har spurt seg selv opp igjennom tiden. De kaldblodige blant oss. Hvordan komme unna med drap ved hjelp av en god strafferett-advokat i Norge? Det er også navnet på en populær amerikansk tv-serie. I serien møter vi Annalise Keating, en knallhard forsvarsadvokat og lærer. Navnet på serien er også navnet på et fag Keating underviser i, og det faglige nivået er også svært høyt blant dets elever. Hver uke blir elevene presentert med meget intrikate og kompliserte krimgåter, og hver uke velges det klassens elev, som får beholde et ettertraktet trofe. Men det er mer i serien enn dette. På hjemmebane skjer det også ting for Annalise. Hun oppdager at hennes mann har vært utro med en mye yngre jente, og ikke lenge etter dette, blir denne jenta funnet død i en vanntank på taket av et leilighetskompleks. Hvem er morderen? Hva slags motiv ligger bak drapet? Hva skjedde egentlig i timene før den fatale hendelsen? Alle disse spørsmålene er spørsmål som Annalise spør seg selv. Hun har også et utvalgt antall elever som hjelper henne med ulike strafferett-saker. På en måte en slags gruppe med lærlinger. Vi blir kjent med de beste personene i gruppen, og får et innblikk i deres bakgrunn og fortid. En av disse er Wes, som flytter inn i en leilighet der det er tydelige tegn på at noe mystisk har skjedd. Hans nabo, Rebekka, er også en nær venn av personen som ble funnet død i vanntanken. Etterhvert som programmet ruller og går, viser det seg at Rebekka kanskje ikke var en så god venn som det i første omgang kunne virke som. Det er noe mystisk med henne og man sitter med en følelse om at noe ikke stemmer. Mye tyder på at hun har noe med drapet på Lila å gjøre. I de første episodene er det mange løse tråder og mange mulige hendelsesforløp som gjør at man som seer har lyst til å følge med for å finne ut hva som egentlig har skjedd.