Hva er en advokat?

lawEn advokat er en person som jobber med å forsvare en siktet person i en rettssak. Nærmere forklart betyr det at partene i en rettssak stort sett har minst en advokat (eller forsvarer), som skal tale deres sak og som har studert lovverket. Å være advokat har utviklet seg til å bli et prestisjefylt yrke, og advokater tjener stort sett gode penger, enten de jobber i offentlig eller privat sektor. I Norge er det slik at en hver innbygger som blir mistenkt og stilt for retten, har en lovfestet rett til å få en advokat. Denne advokaten kan være en de selv utpeker (dersom vedkommende går med på å forsvare den tiltalte), eller så kan det offentlige oppnevne en forsvarer for den siktede. Som sagt skal en advokat kjenne lovverket, slik at han eller hun kan hjelpe den siktede til å bli frikjent, eller i det minste hjelpe den siktede til å få en mildest mulig straff. Et slikt system er avgjørende for at et demokratisk og fritt samfunn skal fungere. En rettferdig rettssak, der alle har like vilkår og alle har rett til å bli stilt for en domstol. Det er derfor mange advokater som valgte sitt yrke av samfunnsmessige årsaker. Det er ikke uvanlig at advokater føler det som sin plikt å påta seg jobben som advokat fordi de mener at dette er selve grunnmuren i vårt samfunn. Det ikke mange vet, er at det er ufattelig mye jobb og uendelig mye informasjon å sette seg inn i. De må kunne lovverket nærmest på rams. Og for alle oss som har vært innom rettslære, vet at hver eneste paragraf og hvert eneste avsnitt kan være gjenstand for tolkning. Det er med andre ord en svært møysommelig prosess for en advokat å velge seg ut en retning man ønsker å gå i en sak, og hvilke lover og paragrafer man ønsker å dra inn, for å på en best mulig måte kunne frikjenne en klient, som må sies å være det overordnede målet i enhver straffesak.  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *